Smittevern på konsert

Kammerkoret NOVA kommer til å gjennomføre alle konserter i henhold til gjeldende smittevernregler. Den praktiske gjennomføringen for publikum vil variere litt fra konsert til konsert, siden lokalene er forskjellige og innredning og stoler gir forskjellige muligheter.

På alle konsertene vil koret være oppstilt i en fast oppstilling med god avstand mellom sangerne og det vil dessuten være svært god avstand mellom koret og publikum.

Med de gjeldende reglene for konserter i Oslo har vi ikke mulighet til å arrangere konsert innendørs. Beskrivelsene under gjelder når det igjen vil være mulig å arrangere konserter som planlagt.

Vi opprettholder og vedlikeholder denne siden inntil smittesituasjonen er slik at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak.

Her kan du lese informasjon om smittevern på arrangementer i Oslo kommune.

Smittevern på konserten Kim, alle klokker den 6. desember

  • Konserten holdes i Paulus kirke på Grünerløkka, og vi legger ut et begrenset antall billetter, slik at det vil være god plass. Det er svært god takhøyde i kirken.
  • Annenhver benkerad vil være fysisk sperret, slik at det blir god plass foran og bak alle i publikum. 
  • Alle må sitte på de nummererte plassene og det er deres faste plass gjennom hele arrangementet. Alle fra samme hushold kan sitte med vanlig avstand mellom seg og dele en eller flere nummererte plasser. Det viktige er at alle sørger for at neste nummererte plass er ledig. To personer vil ta imot publikum i døra og anvise til gode seter.
  • Alle må skrive ned navn og telefonnummer ved ankomst. Denne lista vil bli makulert 10 dager etter at konserten er holdt. Det vil bli satt fram antibac ved døra, som brukes på hendene før man berører noe inne i lokalet.
  • Se generell beskrivelse om smittevern.

Smittevern på konserten Juleundring den 12. desember

  • Konserten holdes i Marmorsalen i Sentralen i Oslo sentrum. Dette er et rom med spesielt god gulvplass og takhøyde. Kun en del av rommet vil brukes til publikumsseter og scene.
  • Konserten er under planlegging, så eksakt informasjon om smittevern vil bli oppdatert senere.
  • Se generell beskrivelse om smittevern.

Alle rettigheter - Kammerkoret NOVA

Mobirise free creator - Click for more