Smittevern på konsert

Kammerkoret NOVA kommer til å gjennomføre alle konserter i henhold til gjeldende smittevernregler. Den praktiske gjennomføringen for publikum vil variere litt fra konsert til konsert, siden lokalene er forskjellige og innredning og stoler gir forskjellige muligheter.

På alle konsertene vil koret være oppstilt i en fast oppstilling med god avstand mellom sangerne og det vil dessuten være svært god avstand mellom koret og publikum.

Med de gjeldende reglene for konserter i Oslo har vi ikke mulighet til å arrangere konsert innendørs. 

Vi opprettholder og vedlikeholder denne siden inntil smittesituasjonen er slik at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak.

Her kan du lese informasjon om smittevern på arrangementer i Oslo kommune.

Alle rettigheter - Kammerkoret NOVA

Website Builder Software